• מאמרים, כתבות וקישוריםמאמרים

    חזרה לרשימת המאמרים המלאה
    ממצוינות אישית למצויינות אנושית
    מצגת של גב' שלומית רחמל - מנהלת האגף למחוננים ומצטיינים במשרד החינוך ובה עיקרי התוכנית להעשרת מצטיינים בבתי הספר ובמרכזי ההעשרה.