• מאמרים, כתבות וקישוריםמאמרים

    מיהו ילד מחונן וכיצד יממש את מחוננותו ויגיע לכלל מצוינות? מהו הרקע המשפחתי והתרבותי המעודד מחוננות? מדוע ילדים בעלי פוטנציאל גבוה אינם משיגים הישגים המותאמים ליכולתם?
    בעשור האחרון גוברת ההכרה בכך שחינוך מחוננים הוא סוג של חינוך מיוחד. המורים צריכים לדעת לגרות ולאתגר את התלמידים, אך גם לזכור שמבחינה רגשית הם זקוקים לעידוד ולטיפוח ההערכה העצמית. אין פלא שמורים יוצאים סחוטים. כתבה שלישית בסדרה על חממות אלטרנטיוויות לגידול מורים
    מצגת של גב' שלומית רחמל - מנהלת האגף למחוננים ומצטיינים במשרד החינוך ובה עיקרי התוכנית להעשרת מצטיינים בבתי הספר ובמרכזי ההעשרה.
    מודל העשרת תלמידים מצטיינים במרכזי העשרה ובבתיה"ס מבוסס על מחקריו של החוקר J. Ranzulli . ע"פ מודל זה מופעלות תוכניות העשרה למחוננים ומצטיינים רבות בארה"ב בהצלחה רבה.
    בעלי אינטליגנציה מצליחה חושבים היטב בשלושה כיוונים : אנליטי, יצירתי ומעשי. האינטליגנציה האנליטית היא היחידה הנחשבת במבחנים ובבית הספר; אך יתכן שסגנון אינטליגנציה זה לא ישרת את התלמידים ביעילות בחייהם הבוגרים באותה מידה כמו האינטליגנציה היצירתית והמעשית...