• מאמרים, כתבות וקישוריםמאמרים

    לרשותך שני דליים .האחד בנפח של4 ליטר והשני בנפח של 7 ליטר. בעזרת שני כלים אלו בלבד עליך להגיע למצב שבכלי הגדול יהיו 5 ליטר מים. את/ה ליד ברז מים ואינך מוגבל/ת בשימוש בו, אך נסי/ה להגיע לפתרון במינימום בזבוז של מים.
    חידת הכובעים... שלושה אנשים עומדים בתור, כך שהראשון אינו רואה את האנשים מאחוריו, השני רואה את הראשון והשלישי רואה את שניהם. ישנם 2 כובעים שחורים ושלושה לבנים.
    חידת התחפושות