• אודות המרכזלוח זמנים לשנת הלימודים

  שלום לכולם!

  להלן פירוט ימי הלימוד בשנת הלימודים תשפ"ג על פי חודש/יום.

  סמסטר א'

  יום שני

  יום שלישי

  יום רביעי

  יום חמישי

  ספטמבר

  19

  20

  21

  22, 29

  אוקטובר

  24,31

  18,25

  19,26

  6,20,27

  נובמבר

  7,14,21,28

  1,8,15,22,29

  2,9,16,23,30

  3,10,17,24

  דצמבר

  5.12.19

  6,13'27

  7,14,28

  1,8,15,29

  ינואר

  2,9,16,23,30

  3,10,17,24,31

  4,11,18,25

  5,12,19,26

  סמסטר ב'

   

   

   

   

  פברואר

  6,13,20,27

  7,14,21,28

  1,8,1522

  2,9,16,23,

  מרץ

  13,20,27

  14,21,

  1,15,22

  2,9,16,23

  אפריל

  17,24

  18

  19,

  20,27

  מאי

  1,8,15,22,29

  2,16,23,30

  3,10,17,24,31

  4,11,18,

  יוני

  5,12

  6,13

  7,14

  1,8,15

   

   

   

   

   

  אנחנו מחויבים ל 30 מפגשים שנתיים ולאור אי הודאות שמאפיינת שנה זו,

  יתכנו שינויים ובכל מקרה של שינוי תבוא הודעה.