• אודות המרכזהספרייה לשירותכם!

  ספרייה 

   

  הספרייה עומדת לרשות התלמידים שלנו!

   

  ניתן לשאול ספרי קריאה ולהירשם במזכירות,

  זמן השאלה לא יעלה על שבועיים.

  כדי לאפשר לכולם לקרוא - לא ניתן להשאיל ספרי עיון.