• אודות המרכזהתנהגות בבית הספר

  התנהגות

  "0% אלימות, 100% סובלנות"

  במרכז מדע ודעת למחוננים בשלומי לומדים תלמידים מכל מגזרי האוכלוסייה בישראל.

  ילדים יהודים: דתיים וחילוניים, קיבוצניקים, מושבניקים, ילדי עיר, וילדי כפר; ילדים דרוזים, ונוצרים. כולם מגיעים לשלומי ולומדים בצוותא. 

  חשוב ביותר, שכאן כל ילד וילד ירגיש טוב, ירגיש בטוח, ירגיש שכאן מקבלים אותו כמו שהוא.

  חשוב שכל ילד ירגיש חופשי להתנסויות אינטלקטואליות - לנסות, להיכשל, לנסות שנית - בלי לחשוש.

  יחסי תלמידים-מורים, תלמידים-תלמידים, מורים- מורים מבוססים על כבוד הדדי.

  רק כך ניתן לבנות אווירה תומכת.

  אין כאן אלימות פיזית, מילולית, או גזענית.

  אנו מבקשים אתכם לשוחח עם הילדים על כך.

  במקרה שקיימת בעיה בתחום זה, יוזמנו ההורים לשלומי לבירור.