• אודות המרכזסגל ההוראה בשלומי

   
   מנהלת בית הספר:
  ד"ר נילי גל-ים
   
  מזכירת בית הספר:
  רחל בוסקילה
   
  יועצת בית הספר 
  ליהי ברון כהן