• קורסים ופעילויותמערכת שעות לילדי כיתה ו

  להלן מערכות לשנת הלימודים תש"פ 

   

   

  מערכת שעות כיתות ו' 2019-2020

   

   

  בחירה

  בחירה

  בחירה

  בחירה

  בחירה

   

  8:40-9:00

  בוקר טוב

  עם זכייה ואקים

   

  בוקר טוב

  עם דיאנה כנען

  בוקר טוב

  עם צילה זלת

  בוקר טוב

  עם עינת קרני

  בוקר טוב

  עם אלון מרום

   

  9:00-10:00

  אסף רוגינצקי

  חקלאות אורבנית

  אלון מרום

  קוסמות וכישופים

  צילה זלת

  צילום

  עינת קרני

  אנימציה

  זהר כהן

  גרפיטי

   

  10:00-10:30

   

   

   

   

   

   

  10:30-12:00

  עינת קרני

  אנימציה

  צילה זלת

  צילום

  זהר כהן

  גרפיטי

  אסף רוגינצקי

  חקלאות אורבנית

  אלון מרום

  קוסמותוכישופים

  מוטי ברייט

  פג

  12:00-12:30

   

   

   

   

   

   

  12:30-14:00

  זהר כהן

  גרפיטי

  אסף רוגניצקי

  חקלאות אורבנית

  עינת קרני

  אנימציה

  אלון מרום

  קולנוע

  מוטי ברייט

  פג