• קורסים ופעילויותמערכת שעות לילדי כיתה ג' וכיתות ד' דוברות ערבית

   שלום לכולם!

  מערכת שעות כיתות ג'- ד' יום שני

   

  מערכת שעות כיתות ג' יום שני סמסטר א

   

  ג' 1

  ג' 2

  ד' 1

  ד' 2

  ד' 3

  8:30-9:00

  מיה מירב

  בוקר טוב

  עדי גוט

  בוקר טוב

  זכיה ואקים

  בוקר טוב

  ריהאן עמאר

  בוקר טוב

  ניסרין  סלאלחא

  בוקר טוב

  9:00-10:00

  מיה מירב

  מדעי הצעצוע

  עדי גוט

  כדור הארץ

  זכיה ואקים

  אומנוטבע

  ריהאן עמאר

  תיכנות

  ניסרין  סלאלחא

  חושים

  10:00-10:30

   

  הפסקה גדולה ראשונה!

  10:30-11:30

  עדי גוט

  כדור הארץ

  רוני כרם פז

  אומנוטבע

  ניסרין  סלאלחא

  חושים

  זכיה ואקים

  אומנוטבע

  ריהאן עמאר

  תיכנות

  11:30-12:00

   

  הפסקה גדולה שנייה!

  12:00-13:00

  רוני כרם פז

  אומנוטבע

  מיה מירב

  מדעי הצעצוע

  ריהאן עמאר

  תיכנות

  ניסרין  סלאלחא

  חושים  

  זכיה ואקים

  אומנוטבע

  13:00-14:00

  פרויקט אישי

  עם מיה, רוני

  עדי וליהי

  פרויקט אישי

  עם זכיה, ריהאן

  ניסרין ונדא