• קורסים ופעילויותמערכת שעות לילדי כיתה ג'

  בקרוב נעדכן מערכות לשנת הלימודים תש"פ - בנתיים ניתן להתרשם ממה שהיה בשנה שעברה

   

  מערכת שעות כיתות ג'-  תשע"ט 2018-2019

   

  מערכת שעות כיתות ג' יום שני סמסטר א'

   

  ג' 1

  ג' 2

  ג' 3

  ג' 4

  8:30-9:00

  רוני אשכול

  בוקר טוב

   

  צילה זלט

  בוקר טוב

  מיה קאליר

  בוקר טוב

  רבקה עמית

  בוקר טוב

  9:00-9:45

  פרויקט תמונות מספרות סיפור

  9:45-10:15

   

  הפסקה גדולה ראשונה

  10:15-11:00

  אסף אגמי

  וינג צ'ון

  אומנות בטבע

  רוני אשכול

  רבקה עמית

  קומיקס

  כוחות ותנועה

  מיה קאליר

  11:00-11:45

  רבקה עמית

  קומיקס

  אסף אגמי

  וינג צ'ון

  צילה זלט

  צילום

  אומנות בטבע

  רוני אשכול

  11:45-12:15

   

  הפסקה גדולה שניה

  12:15-13:00

  כוחות ותנועה

  מיה קאליר

   

  רבקה עמית

  קומיקס

  אסף אגמי

  וינג צ'ון

  צילה זלט

  צילום

  13:00-13:45

  אומנות בטבע

  רוני אשכול

  צילה זלט

  צילום

  כוחות ותנועה

  מיה קאליר

  אסף אגמי

  וינג צ'ון

  13:45-14:00

  רוני אשכול

  לילה טוב!

  צילה זלט

  לילה טוב!

  מיה קאליר

  לילה טוב!

  רבקה עמית

  לילה טוב!