• קורסים ופעילויותמערכת שעות לילדי כיתה ג' וכיתות ד' דוברות ערבית

   שלום לכולם!

   

   

  מערכת שעות כיתות ג'- ד' יום שני

  מערכת שעות כיתות ג' יום שני סמסטר א

   

   

  ג' 1

  ג' 2

  ד' 1

  ד' 2

  ד' 3

  8:45-9:15

   

  מיה מירב

  בוקר טוב

  גלית ראבד

  בוקר טוב

  זכיה ואקים

  בוקר טוב

  ריהאן עמאר

  בוקר טוב

  ניסרין  סלאלחא

  בוקר טוב

  9:15-10:10

   

  מיה

  מדעי הצעצוע

  גלית משחקי מילים

  זכיה

  אומנוטבע

  ריהאן

  תיכנות

  ניסרין 

  חושים

  10:10-10:30

   

  הפסקה קצת ארוכה !

  10:30-11:30

   

  גלית משחקי מילים

  רוני

  אומנוטבע

  ניסרין 

  חושים

  זכיה

  אומנוטבע

  ריהאן

  תיכנות

  11:30- 11:45

   

  הפסקה קטנה ראשונה!

  11:45-12:45

   

  רוני

  אומנוטבע

  מיה

  מדעי הצעצוע

  ריהאן

  תיכנות

  ניסרין

  חושים 

  זכיה

  אומנוטבע

  12:45-13:00

  הפסקה קטנה שנייה!

  13:00-14:00

  פרויקט אישי

  עם מיה, רוני

  גלית  וליהי

  פרויקט אישי

  עם זכיה, ריהאן

  ניסרין ונדא