• קורסים ופעילויותמערכת שעות לילדי כיתה ג' וכיתות ד' דוברות ערבית

   

  ג'1

  ג2'

  ג'3

  ד'1

  ד'2

  ד'3

  8:30-9:00

  רוני אשכול

  בוקר טוב

  מיה קאליר

  בוקר טוב

  רבקה עמית

  בוקר טוב

  נסרין סלאלחה

  בוקר טוב

  זכייה ואקים

  בוקר טוב

  דיאנה כנעאן

  בוקר טוב

  9:00-9:45

  רוני אשכול

  אמנוטבע

  מיה קאליר

  מדעים

  רבקה עמית

  קומיקס

  נסרין סלאלחה

  גלילאו

  צילה זלת

  רואים את העולם

  אלה הררי

  סיפורי עמים

   

  9:45-10:15

   

  10:15-11:00

  יונתן סולאג'

  ג'אגלינג

  רוני אשכול

  אמנוטבע

  מיה קאליר

  מדעים

  סאהר

  משחק המלכים

  נסרין סלאלחה

  גלילאו

  צילה זלת

  רואים את העולם

  11:00-11:45

  רבקה עמית

  קומיקס

  יונתן סולאג'

  ג'אגלינג

  רוני אשכול

  אמנוטבע

  אלה הררי

  סיפורי עמים

  סאהר

  משחק המלכים

  נסרין סלאלחה

  גלילאו

  11:45-12:15

   

  12:15-13:00

  מיה קאליר

  מדעים

  רבקה עמית

  קומיקס

  יונתן סולאג'

  ג'אגלינג

  צילה זלת

  רואים את העולם

  אלה הררי

  סיפורי עמים

  סאהר

  משחק המלכים

  13:00-13:45

  פרויקט אישי לילדי כיתות ג' ו ד'

   

  13:45-14:00

  לילה טוב

  לילה טוב

  לילה טוב

  לילה טוב

  לילה טוב

  לילה טוב