• פניה למחשבהחידת המים - גם לחסוך... גם לפתור.

  גם לפתור, גם לחסוך במים...

   

  לרשותך שני דליים .האחד בנפח של 4 ליטר והשני בנפח של  7 ליטר.

  בעזרת שני כלים אלו בלבד עליך להגיע למצב שבכלי הגדול יהיו 5 ליטר מים.

  את/ה ליד ברז מים ואינך מוגבל/ת בשימוש בו, אך נסי/ה להגיע לפתרון במינימום בזבוז של מים.

   

  רמז יפורסם בקרוב...

  לרשותך שני דליים .האחד בנפח של4 ליטר והשני בנפח של 7 ליטר. בעזרת שני כלים אלו בלבד עליך להגיע למצב שבכלי הגדול יהיו 5 ליטר מים. את/ה ליד ברז מים ואינך מוגבל/ת בשימוש בו, אך נסי/ה להגיע לפתרון במינימום בזבוז של מים.