• פניה למחשבהחידת המים - גם לחסוך... גם לפתור.

  גם לפתור, גם לחסוך במים...

   

  לרשותך שני דליים .האחד בנפח של 4 ליטר והשני בנפח של  7 ליטר.

  בעזרת שני כלים אלו בלבד עליך להגיע למצב שבכלי הגדול יהיו 5 ליטר מים.

  את/ה ליד ברז מים ואינך מוגבל/ת בשימוש בו, אך נסי/ה להגיע לפתרון במינימום בזבוז של מים.

   

  רמז יפורסם בקרוב...

  פרופסור אחד אמר לאסיסטנט שלו: יש לי שלושה בנים סכום מכפלתם היא 36. וסכום גילם כמספר הבית שלידו אנו עומדים. האם תוכל לדעת בני כמה בני?
  חידת המטבעות... דמיינו את עצמכם עומדים ליד שולחן, ועינכם מכוסות. נאמר לכם שעל השולחן יש 100מטבעות מפוזרים כאשר כל מטבע צבוע בצידו האחד בכחול, ובצידו השני באדום
  חידת התחפושות
  חידת הכובעים... שלושה אנשים עומדים בתור, כך שהראשון אינו רואה את האנשים מאחוריו, השני רואה את הראשון והשלישי רואה את שניהם. ישנם 2 כובעים שחורים ושלושה לבנים.