• פניה למחשבהחידת המים - גם לחסוך... גם לפתור.

  גם לפתור, גם לחסוך במים...

   

  לרשותך שני דליים .האחד בנפח של 4 ליטר והשני בנפח של  7 ליטר.

  בעזרת שני כלים אלו בלבד עליך להגיע למצב שבכלי הגדול יהיו 5 ליטר מים.

  את/ה ליד ברז מים ואינך מוגבל/ת בשימוש בו, אך נסי/ה להגיע לפתרון במינימום בזבוז של מים.

   

  רמז יפורסם בקרוב...

  - סליחה, מה השעה עכשיו? - עכשיו? בדיוק שלוש דקות לפני עשר. - אם מותר לי להתערב, אכן, שלוש דקות, אבל אחרי עשר!
  אב הוריש לשלושת בניו את כל רכושו, שהיה ארבע סוסים זהים לחלוטין ויקרי ערך. בצוואתו הורה להם "שאף אחד לא יקבל יותר מהשני". הבנים קיימו את צוואתו במדויק. אם כך, נסו להסביר כיצד חילקו ביניהם את הסוסים (בהנחה שלא מדובר על "חלוקת" סוס אחד לארבעה חלקים)
  לרשותך שני מוטות מתכת זהים. האחד הוא מגנט והשני ברזל רגיל. פרט לעובדה זו, המוטות זהים בצורתם ומשקלם. כיצד תוכל לדעת מי מהם הוא המגנט?
  סביב שולחן עגול יושבים 18 אנשים. חלקם אבירים וחלקם נוכלים, האבירים אומרים תמיד אמת, אלא אם כן הם טועים והנוכלים תמיד משקרים....
  לרשותכם שני מיכלים ריקים: קיבולת מיכל אחד-3 ליטר, וקיבולת המיכל השני - 5 ליטר. (לרשותכם כמות מים בלתי מוגבלת)