• פניה למחשבהחידות

    - סליחה, מה השעה עכשיו? - עכשיו? בדיוק שלוש דקות לפני עשר. - אם מותר לי להתערב, אכן, שלוש דקות, אבל אחרי עשר!
    אב הוריש לשלושת בניו את כל רכושו, שהיה ארבע סוסים זהים לחלוטין ויקרי ערך. בצוואתו הורה להם "שאף אחד לא יקבל יותר מהשני". הבנים קיימו את צוואתו במדויק. אם כך, נסו להסביר כיצד חילקו ביניהם את הסוסים (בהנחה שלא מדובר על "חלוקת" סוס אחד לארבעה חלקים)
    לרשותך שני מוטות מתכת זהים. האחד הוא מגנט והשני ברזל רגיל. פרט לעובדה זו, המוטות זהים בצורתם ומשקלם. כיצד תוכל לדעת מי מהם הוא המגנט?
    סביב שולחן עגול יושבים 18 אנשים. חלקם אבירים וחלקם נוכלים, האבירים אומרים תמיד אמת, אלא אם כן הם טועים והנוכלים תמיד משקרים....
    לרשותכם שני מיכלים ריקים: קיבולת מיכל אחד-3 ליטר, וקיבולת המיכל השני - 5 ליטר. (לרשותכם כמות מים בלתי מוגבלת)