• פינה למחשבהחידות

  חזרה לרשימת החידות המלאה
  חידת הסוסים - הגיון...

  חידת הסוסים:

  אב הוריש לשלושת בניו את כל רכושו, שהיה ארבע סוסים זהים לחלוטין ויקרי ערך.
  בצוואתו הורה להם "שאף אחד לא יקבל יותר מהשני". הבנים קיימו את צוואתו במדויק.

  אם כך, נסו להסביר כיצד חילקו ביניהם את הסוסים.
  (בהנחה שלא מדובר על "חלוקת" סוס אחד לארבעה חלקים...)