• פניה למחשבהחידות

    פרופסור אחד אמר לאסיסטנט שלו: יש לי שלושה בנים סכום מכפלתם היא 36. וסכום גילם כמספר הבית שלידו אנו עומדים. האם תוכל לדעת בני כמה בני?
    חידת המטבעות... דמיינו את עצמכם עומדים ליד שולחן, ועינכם מכוסות. נאמר לכם שעל השולחן יש 100מטבעות מפוזרים כאשר כל מטבע צבוע בצידו האחד בכחול, ובצידו השני באדום
    חידת התחפושות
    חידת הכובעים... שלושה אנשים עומדים בתור, כך שהראשון אינו רואה את האנשים מאחוריו, השני רואה את הראשון והשלישי רואה את שניהם. ישנם 2 כובעים שחורים ושלושה לבנים.