• שיעור "אומנוטבע" ציור בעקבות קטעי קול כיתות ג' 2020

    לחזרה אחורה