• טיול בוגרי בית הספר (כיתה י' ומעלה) נובמבר 2019

    לחזרה אחורה