• קורסים ופעילויותמערכת שעות למצטיינים ביום רביעי כיתות ד-ה-ו

   להלן מערכת לשנת הלימודים תש"פ 

   

  מערכת שעות כיתות ד'-ה'-ו' מצטיינים- תש"פ

   

   

   

  ד' 1

  ד' 2

  ד'3

   

  ה' - ו'

  ה' - ו'

  ה' - ו'

   

  16:15-17:15

  זכייה ואקים

  מדעים

   

  משחק המלכים

  קסיס האדי

  מקלט

  כתיבה יוצרת

  זאהר גדעון

  ספריה

   

  מנהיגות והעצמה

  נאסים

  אומנות

  זהר כהן

  חדר אומנות

  סיפורי עמים

  אלה הררי

  פיסיקה

   

  17:15-17:30

  הפסקה

  17:30-18:30

  אומנות

  זהר כהן

  חדר אומנות

  מנהיגות והעצמה

  נאסים

  סיפורי עמים

  אלה הררי

  פיסיקה

   

  זכייה ואקים

  מדעים לכיתות ה – ו

   

  כתיבה יוצרת לכיתות ה - ו

  זאהר גדעון

  ספריה

  טקטיקות ואסטרטגיות

  לכיתות ה-ו

  קסיס האדי

  מקלט