• קורסים ופעילויותמערכת שעות למצטיינים ביום רביעי כיתות ד-ה-ו

   בהמשך נעדכן מערכות לשנת הלימודים תש"פ ובנתיים אתם יכולים להתרשם ממה שהיה השנה..

   

  מערכת שעות כיתות ד'-ה'-ו' מצטיינים- תשע"ט

   

   

   

  ד' 1

  ד' 2

  ד'3

  ד' 4

  ה' - ו'

  ה' - ו'

  ה' - ו'

   

  16:15-17:15

  זכייה ואקים

  מדעים

   

  משחקי מחשב

  אלכס ברזין

  חדר מחשבים

  כתיבה יוצרת

  זאהר גדעון

  ספריה

  משחק המלכים

  קסיס האדי

  מקלט

  מנהיגות והעצמה

  נאסים

  אומנות

  זהר כהן

  חדר אומנות

  סיפורי עמים

  אלה הררי

  פיסיקה

   

  17:15-17:30

  הפסקה

  17:30-18:30

  אומנות

  זהר כהן

  חדר אומנות

  מנהיגות והעצמה

  נאסים

  סיפורי עמים

  אלה הררי

  פיסיקה

  משחקי מחשב

  אלכס ברזין

  חדר מחשבים

  זכייה ואקים

  מדעים לכיתות ה – ו

   

  כתיבה יוצרת לכיתות ה - ו

  זאהר גדעון

  ספריה

  טקטיקות ואסטרטגיות

  לכיתות ה-ו

  קסיס האדי

  מקלט