• קורסים ופעילויותמערכת שעות למצטיינים ביום רביעי כיתות ד-ה-ו

   

   

  תוכנית למצטיינים יום רביעי

   

  סמסטר א'

  ד' 1

  ד' 2

  ד'3

  16:00-17:00

  תיכנות משחקי מחשב

  ריהאן עמר

  מגירות הנפש אומנות

  זהר כהן ודיאנה כנען

   

  משחקים מתמטיים

  עם ליא סלאלחא

   

   

  הפסקה

  17:15-18:15

   

  אומנות ומדעים

  זכייה ואקים

   

  משחקים מתמטיים

  עם ליא סלאלחא

   מגירות הנפש אומנות

  זהר כהן ודיאנה כנען