• קורסים ופעילויותמערכת שעות למצטיינים ביום רביעי כיתות ד-ה-ו

   

  תוכנית למצטיינים יום רביעי

  לקריאת התקצירים לחצו כאן

   

   

  ד' 1

  ד' 2

  ד'3

  ד' 4

  ד' נוספת

  16:00-17:00

   

  שעשועי מדע

  עם מיחאיל מועלם

  תרבויות עולם עם

  נידאל

   

   

   

  משחקים מתמטיים

  עם ליא סלאלחא

  שחמט - משחק המלכים

  סאהר מועלם

   

  צילום ומשחקי מחשב עם ג'מאל עלי

   

   

  הפסקה

   

  17:15-18:15

   

  מגירות הנפש אומנות

  זהר כהן ואמירה כנען

  שחמט - משחק המלכים

  סאהר מועלם

   

  ריהאן עמאר

  כלים בענן

  משחקים מתמטיים

  עם ליא סלאלחא

  צילום ומשחקי מחשב עם ג'מאל עלי

  מערכת לכיתות ה-ו:

   

  ה' - ו'

  ה' - ו'

  ה' - ו'

   

  16:00-17:00

   

  צילום עם

  חנאן דכואר

   

  ריהאן עמאר

  מכלים בענן

  מגירות הנפש אומנות

  זהר כהן ואמירה כנען

   

   

  הפסקה

   

   

   

   

   

  17:15-18:15

   

  שעשועי מדע

  עם מיחאיל מועלם

  צילום עם

  חנאן דכואר

  תרבויות עולם עם

  נידאל