• אודות המרכזמבחני איתור של ילדי כיתה ב' לתוכניות המחוננים והמצטיינים

    להלן מכתב העוסק באיתור ילדים מחוננים ומצטיינים מכיתה ב' לתוכניות האגף למחוננים ומצטיינים 

    שימו לב!