• תחילת הלימודים לילדי המחוננים מכיתה ד' וקבוצות המצטיינים

    תאריך: 20 אוקטובר 2014     שעה: 18:30 - 08:30
    גוף מארגן: מרכז מדע ודעת למחוננים ומצטיינים שלומי
    מיקום: בית הספר

    ילדי המחוננים מכיתות ד' נפגשים בבית הספר ב 8:30-14:00

    ילדי המצטיינים כיתות ד'- ו' נפגשים בבית הספר משעה 16:00-18:30