• מפגש פתיחה הורים וילדים מצטייני כיתה ד'

    תאריך: 15 ספטמבר 2014     שעה: 18:30 - 17:00
    גוף מארגן: מרכז מדע ודעת למחוננים ומצטיינים שלומי
    מיקום: בית הספר