• מפגש פתיחה ילדים הורים לילדי המחוננים מכיתה ד'

    תאריך: 08 ספטמבר 2014     שעה: 19:00 - 17:30
    גוף מארגן: מרכז מדע ודעת למחוננים ומצטיינים שלומי
    מיקום: בית הספר