• הרצאת פתיחה לילדי המחוננים באורט שלומי ב 19:00

    תאריך: 18 ספטמבר 2014     שעה: 21:00 - 19:00
    גוף מארגן: מרכז מדע ודעת למחוננים ומצטיינים בשלומי
    מיקום: אורט שלומי
    מרצה: שמעון המאירי