• אודות המרכזימי לימוד בשנת הלימודים תשפ"ג

   שלום לכולם!

   

   לוח זמנים לילדי המחוננים לשנת תשפ"ג

   

  פירוט ימי הלימוד בשנת הלימודים תשפ"ג לפי חודש ויום.

  סמסטר א'

  יום שני

  יום שלישי

  יום רביעי

  יום חמישי

  ספטמבר

  19

  20

  21

  22, 29

  אוקטובר

  24,31

  18,25

  19,26

  6,20,27

  נובמבר

  7,14,21,28

  1,8,15,22,29

  2,9,16,23,30

  3,10,17,24

  דצמבר

  5.12.19

  6,13'27

  7,14,28

  1,8,15,29

  ינואר

  2,9,16,23,30

  3,10,17,24,31

  4,11,18,25

  5,12,19,26

  סמסטר ב'

   

   

   

   

  פברואר

  6,13,20,27

  7,14,21,28

  1,8,1522

  2,9,16,23,

  מרץ

  13,20,27

  14,21,

  1,15,22

  2,9,16,23

  אפריל

  17,24

  18

  19,

  20,27

  מאי

  1,8,15,22,29

  2,16,23,30

  3,10,17,24,31

  4,11,18,

  יוני

  5,12

  6,13

  7,14

  1,8,15

   

   

   

   

   

   

   

  לוח זמנים לילדי המצטיינים יום שני  דוברי עברית  לשנת תשפ"ג

   

  סמסטר א'

  יום שני

  ספטמבר

  19

  אוקטובר

  24,31

  נובמבר

  7,14,21,28

  דצמבר

  5.12.19

  ינואר

  2,9,16,23,30

  סמסטר ב'

   

  פברואר

  6,13,20,27

  מרץ

  13,20,27

  אפריל

  17,24

  מאי

  1,8,15,22,29

  יוני

  5,12

   

  בכל מקרה של שינוי תבוא הודעה.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  לוח זמנים לילדי המצטיינים יום רביעי דוברי ערבית  לשנת תשפ"ג

   

  סמסטר א'

  יום רביעי

  ספטמבר

  21

  אוקטובר

  19,26

  נובמבר

  2,9,16,23,30

  דצמבר

  7,14,28

  ינואר

  4,11,18,25

  סמסטר ב'

   

  פברואר

  1,8,15,22

  מרץ

  1,15,22

  אפריל

  19,

  מאי

  3,10,17,24,31

  יוני

  7,14

   

   

  בכל מקרה של שינוי

  אנחנו מחויבים ל 30 מפגשים שנתיים ולאור אופיה של השנה, יתכנו שינויים רבים, ובכל מקרה של שינוי תבוא הודעה.