• אודות המרכזימי פעילות ולוח זמנים לילדי המחוננים והמצטיינים לשנת הלימודים תשע"ט

   להלן ימי הפעילות שלנו במרכז בשנת הלימודים תשע"ט 

   

  תוכנית הלימודים לילדי המחוננים מכיתות ג' ניתנת בימי שני מ 8:30-14:00

  יום ראשון ללימודים הסדירים 8.102018

   

  תוכנית הלימודים לילדי המחוננים מכיתות ד' ניתנת בימי שלישי מ 8:30-14:00

  יום ראשון ללימודים הסדירים 9.10.2018

   

  תוכנית הלימודים לילדי המחוננים מכיתות ה'-ו' ניתנת בימי רביעי מ 8:30-14:00

   יום ראשון ללימודים הסדירים 10.102018

   

  תוכנית הלימודים לילדי המחוננים מכיתות ז'-ט' ניתנת בימי חמישי מ 8:30-14:00

  יום ראשון ללימודים הסדירים 11.10.2018

   

  לוח זמנים לילדי המחוננים  שנה"ל תשע"ט

  להלן פירוט ימי הלימוד בשנת הלימודים על פי חודש/יום.

   

   

  יום שני

  יום שלישי

  יום רביעי

  יום חמישי

  בספטמבר

  אלא ימים מיוחדים... יש לוודא מה אופי הפעילות

  3 – קבלת תלמידים

  17.9

   

   

  6.9- פתיחת שנה

  אוקטובר

  8.15.22.29

  9.16.23.30

  10.17.24.31

  11.18.25.

  נובמבר

  5.12.19.26

  6.13.20.27.

  7.14.21.28.

  1.8.15.22.29

  דצמבר

  3.17.24.31

  11.18.25

  12.19.26.

  13.20.27.

  ינואר

  7.14.21.

  1.8.15.22.

  2.9.16.23.

  3.10.17.24.

  פברואר סמסטר ב'

  4.11.18.25

  5.12.19.26

  6.13.20.27

  7.14.21.28

  מרץ

  4.11.25.

  5.12.26

  6.13.27

  7.14.28

  אפריל

  1.8.29

  2.9.30

  3

  4.

  מאי

  6.13.20.27.

  7.14.21.28

  1.15.22.29

  2.16.30

  יוני

  3.

  4

  5.

  6.13

   

  בין התאריכים 28.1.2019-31.1.2019 אנחנו בחופשת חורף

   

  בכל מקרה של שינוי תבוא הודעה.