• פינה למחשבהחידות

    חזרה לרשימת החידות המלאה
    חידת המוטות

    לרשותך שני מוטות מתכת זהים.

    האחד הוא מגנט והשני ברזל רגיל. פרט לעובדה זו, המוטות זהים בצורתם, במשקלם, בצבעם ואינם נושאים כל סימן ייחודי אחר. כיצד תוכל לדעת מי מהם הוא המגנט?