• קורסים ופעילויותמערכת שעות למצטיינים מכיתות ג'-ד וכיתות ה-ו

   להלן מערכת לשנת הלימודים תש"פ 

   

  מצטיינים דוברי עברית

   

  ג'1

  ג'2

  ג'3

  ד'1

  בחירה

  ד'2

  בחירה

  ה'-ו'

  בחירה

  ה'-ו

  בחירה

  16:00-17:00

  אלה

  סיפורי עמים

   

  ספריה

  אלכס

  גרפיקה במחשבים

   

  מקלט קטן

  סאהר

  החיים כמשחק שחמט

   

  פיסיקה

  אסף

  איך זה הגיעה לצלחת שלי?

   

  כיתת חוץ

  טניה

  מחשבה בריבוע

   

  מעבדה

   

   

  אלון

  קסמים וכישופים

   

  מקלט גדול

  אלינה

  אדריכלות ועיצוב

   

  אומנות

  17:0-17:15

  הפסקה

   

  17:15-18:15

  טניה

  מחשבה בריבוע

  אלינה

  אדריכלות ועיצוב

   

  אומנות

  אלה

  סיפורי עמים

  אלון

  קסמים וכישופים

   

  מקלט גדול

  סאהר

  החיים כמשחק שחמט

   

  פיסיקה

  אלכס

  גרפיקה במחשבים

   

  מקלט קטן

  אסף

  איך זה הגיעה לצלחת שלי?

   

  כיתת חוץ