• קורסים ופעילויותמערכת שעות למצטיינים מכיתות ג'-ד וכיתות ה-ו

    בהמשך נעדכן מערכות לשנת הלימודים תש"פ ובנתיים אתם יכולים להתרשם ממה שהיה השנה..

   

  מערכת שעות כיתות ג' מצטיינים- תשע"ט

  סמס א'

  ג' 1

  ג' 2

  ג' 3

   

  16:00-17:00

  זהר כהן

  מסע בזמן

  סיפורי עמים

  אלה הררי

  שח מט משחק המלכים

  סאהר מועלם

   

  17:00-17:15

   

  הפסקה

  17:15-18:15

  סיפורי עמים

  אלה הררי

  צילום

  צילה זלט

  זהר כהן

  מסע בזמן

   

   

  מערכת שעות כיתות ד' מצטיינים תשע''ט

   

  ד 1

  ד' 2

  ד 3

  16:00-17:00

  צילום

  צילה זלט

   

   

   

  קולנוענים צעירים

  אלון מרום

   

  קרין שמר

  מדע מסביב לעולם

   

   

  17:00-17:15

  הפסקה

   

  17:15-18:15

  טניה קריבושיב

  מחשבה בריבוע 

   

   

  עינת קרני

  אנימציה

   

   

  כתיבה יוצרת

  גלית ראבד

   

   

   

  מערכת שעות למצטיינים כיתות ה'-ו'  תשע"ט

   

  בחירה ה-ו

  בחירה ה-ו

  בחירה ה-ו

   

  16:00-17:00

  כתיבה יוצרת

  גלית ראבד

   

   

  טניה קריבושיב

  מחשבה בריבוע 

   

   

   

  עינת קרני

  אנימציה

   

   

   

   

  הפסקה

  17:15-18:15

  טקטיקות ואסטרטגיות

  סאהר מועלם

   

   

  קרין שמר

  מדע מסביב לעולם

   

   קולנוענים צעירים

  אלון מרום