• קורסים ופעילויותמערכת שעות למצטיינים מכיתות ג'-ד וכיתות ה-ו

  שלום לכולם!

   

  מצטיינים  יום שני אחר הצהריים

  סמסטר א'

  ג'1

  ג'2

  ג'3

   

  16:00-17:00

  סאהר מועלם

  אסטרטגיות וטקטיקות

  אלון מירום

  קולנוע

  טניה ספרי

  מחשבה בריבוע

   

  17:00-17:15

  הפסקה

  17:15-18:15

  אסף רגב

  גינה על המאדים

  עדי גוט

  משחקי חשיבה ומשחקים אחרים

  אלינה כהן

  אדריכלות ועיצוב

   

   

   

  סמסטר ט'

  ד'1

  ד'2

  ד'3

   

  16:00-17:00

  אסף רגב

  גינה על המאדים

  אלינה כהן

  אדריכלות ועיצוב

  עדי גוט

  משחקי חשיבה ומשחקים אחרים

   

  17:00-17:15

  הפסקה

  17:15-18:15

  טניה ספרי

  מחשבה בריבוע

   

  סאהר מועלם

  אסטרטגיות וטקטיקות

   

  אלון מירום

  קולנוע